• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • En helikoptersaga

  En god dose mot, fly interesse siden barnsben og muligheten for å under en tidsperiode jobbe tett sammen med en av Sveriges fremste autoriteter i helikopterbransjen, er noen av ingrediensene som har tatt Kallax Flyg til den posisjonen selskapet har i dag – nemlig Sveriges største helikopterselskap.

  Men, la oss ta det fra starten. Morselskapet til Kallax Flyg heter Stenvalls Tre, et familieeid sagbruksselskap som ble grunnlagt allerede i 1947 i Sikfors utenfor Piteå. Familiens barn lagde selv egenkonstruerte drager som de kjørte med på scooter på isen, noe som mamma Inger Stenvall syns såg alt for farlig ut. I bytte mot disse aktivitetene ga hun heller penger til utdanning og ordentlige flysertifikat og slik startet altså en livslang flyinteresse.

  Tre av familiens søsken, Sven, Anna og Folke, får på midten av 80-tallet ta over ansvaret for sagbruksselskapet, noe som i dag har utvikles til et konsern med flere datterselskap i ulike virksomheter. Et av disse er flyvirksomheten. Det er med en god dose mot at man i 1998 bestemmer seg for å starte Kallax Flyg. Flybransjen ved Norrbottenkysten er ved dette tidspunktet relativt uprøvd. I Långnäs, Piteå, blir det bygd en ny hangar med plass til 5-6 maskiner og historien er i gang.

  Tidlig i Kallax Flyg kommer en mann ved navn Lars Anderberg inn i selskapet. Lars har utdanning fra millitæret og har blant annet vert sjef for Flyskolen ved AF1. Hans kompetanser og personlighet blir en stor ressurs for selskapet i arbeidet med å utvikle Kallax Flyg til et av landets største helikopterselskap. Med handlingskraft og enorm kunnskap tilfører han selskapet og medarbeiderene mye kunnskap, sikkerhet og profesjonalitet.

  Det er dog ikke bare selskapet i seg selv som får Kallax Flyg til å vokse. Oppkjøp har vert en del av strategien – i 2002 ble Kiruna Flyg oppkjøpt og i 2006 ble Norrlandsflygs fjellenhet og Polarhelikopter oppkjøpt. Kallax Flyg får nå en stabil grunn å vokse videre på og med tiden opprettes det også et norsk datterselskap, Kallax Flyg A/S, som skal drive virksomhet i Nord-Norge med hovedbase i Alta.

  Med årene utvikles Kallax Flyg ytterligere og i 2015 blir Westhelicopter oppkjøpt av Kallax Flyg. Selskapet dekker det sørligere Sverige med en flybase blant annet i Karlstad. Kallax Flyg kan dermed kalle seg Sveriges største i helikopterbransjen, med en riksdekkende tilgang på flybaser.

  Kallax Flyg har under den seneste ti-årsperioden fordoblet virksomheten og har i dag et 20-talls ansatte med en omsetning på cirka 80 millioner norske kroner. Vi ser lyst på fremtiden og mulighetene vi har for å utvikle oss og ytterligere ekspandere virksomheten.

  webb adress