• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Løft til (u) tilgjengelige områder

  Med effektive helikopter, erfarne piloter og spesialtilpasset utrustning tilbyr vi løft- og monteringsoppdrag til blant annet bygg-næringen, el- og kraftindustrien og til forskningsoppdrag.

  Det aller meste er mulig å løfte under et helikopter. Dessuten er helikopter ofte ett billigere og et mer effektivt alternativ for å få ut materiell til utilgjengelige områder som for eksempel til fjellene eller skjærgården. Vi har ulike størrelser på helikoptrene for å kunne tilby kunden det mest kostnadseffektive alternativet. Alle våre helikopter flyr med hengende last.

  Gjennom årene har vi fløyet mye varierende last under helikoptrene våre. Blant annet forsyninger og bygg-materiell ut i fjellene, mini-gravemaskiner og testutrustning for millionbeløp. I tillegg har vi stor erfaring innen flygning med longline og presisjonsbygging av master. Vi kan blant annet både bygge og rive kraftledninger, montere topper på kirketårn, presisjonsbygge master, løfte bygg- materiell og maskiner samt kutte korridorlinjer fri fra hengende tråd. Vi støper også betongfundament, bygger skredkanoner på fjellsider, monterer løftemaster og takstoler.

  webb adress