• Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • English
  • Vilt

    Med helikopter kan du effektivt både søke og felle vilt og rovdyr på en måte som er bra for jorden og fra et kostnadseffektivt perspektiv. Våre piloter har lang erfaring med ulike typer viltverning – viltelling, felling, reindriving og immobolisering.

    Krok er installert for løft av motorsykler/scooterer/etc for en effektiv innsats, samtidig har Wheelen (reinhorn) også vist seg å være et veldig viktig redskap for reindriving.

    webb adress