• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Miljøpolitikk

  Kallax Flyg AB/AS utfører helikoptertransport. Den direkte miljøpåvirkningen kommer først og fremst fra drivstofforbruket. Indirekte har vi en stor positiv miljøpåvirkning da arbeidet vårt leder til effektivisering av transport til steder som er vanskelig å komme til og minsker på den måten den fysiske påvirkningen på miljøet.

  • Vi skal i alle ledd i selskapet, der det er teknisk mulig og økonomisk rimelig, ta hensyn til miljøet og på det settet skape en grunn for forebyggende miljøarbeid.
  • Vi skal anvende naturressursene våre med omsorg samt strebe etter å følge kretsløpprinsippets fire systemvillkår.
  • Vi skal gjennom konstant dialog stille miljøkrav til våre samarbeidspartnere og oss selv.
  • Vi skal gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap sammen med Bergnäsets Miljøgrupp utvikle vårt miljøarbeid.
  • Vi skal kontinuerlig forbedre oss og følge myndighetenes krav og forskrifter som et minimum.
  • Vi skal drive et målrettet miløarbeid med profesjonalitet og engasjement og alltid se det som en mulighet.

  Kallax Flyg er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

  webb adress